Posibilitati de finantare pentru intreprinzatorii debutanti in afaceri !

Microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată debutantă (SRL-D) pot beneficia de un ajutor nerambursabil 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar.  Se finanteaza investitii in active corporale, necorporale si alte costuri de operare ( materii prime, materiale consumabile, costuri de training, servicii externe, etc).

Sursa: expertconsulting.ro