Protocol de colaborare între APP Cluster și Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara, oficializat în cadru festiv, cu prilejul expoziției Design 2@16

DSC_0040

 

 

Două evenimentele culturale care s-au succedat la interval de numai câteva zile au creat un cadru propice pentru cunoașterea reciprocă între membrii clusterului APP și reprezentanții Facultății de Arte și Design, recent semnatare ale Protocolului de colaborare mai sus menționat.

Vineri, 15 iulie a.c., a avut loc, începând cu orele 10.00, la Halele TIMCO din str. Circumvalațiunii nr. 8-12, vernisajul expoziției absolvenților Facultății de Arte și Design – Gala Facultății de Arte și Design, la care au fost invitați să ia parte și membrii clusterului APP, iar în 19 iulie a.c. a fost vernisată expoziția Design 2@16, găzduită în incinta INCUBOXX din Calea Circumvalațiunii, nr. 2 – 4, prilej cu care a fost oficializat într-un cadru festiv Protocolul de colaborare recent încheiat.

Atmosfera caldă creată de gazdele celor două evenimente culturale a reprezentat pentru toți cei prezenți ocazia potrivită atât pentru realizarea unei fotografii de grup, cât și pentru stabilirea unor interacțiuni ale membrilor clusterului APP cu o parte dintre studenții interesați de stagii de practică în companiile membre ale clusterului.

Aspecte practice ale parteneriatului încheiat cu Facultatea de Arte și Design

La începutul lunii octombrie a.c. va avea loc o nouă întâlnire a membrilor clusterului APP cu studenții FAD, în mansarda Facultății de Arte și Design. Membrii care doresc să ia studenți / masteranzi în practică sau internship în companiile lor sunt rugați să anunțe acest lucru.

Cu prilejul acestei întâlniri, membrii APP vor putea face succinte prezentări ale companiilor proprii în fața studenților Facultății de Arte și Design, oferindu-le astfel tinerilor posibilitatea de a aplica pentru locuri de practică și / sau internship în cadrul firmelor lor.

Startul activității noastre încă de la începutul anului universitar 2016 – 2017 le permite studenților să desfășoare în cadrul APP stagii de practică aplicată și să își aleagă, împreună cu firmele, teme de licență care să răspundă intereselor comune ale părților semnatare ale Protocolului de colaborare: generarea de plusvaloare, prin aprofundarea unor teme de cercetare de interes practic, elaborarea de concepte de design de produs sau design industrial, ambalaje inteligente / prietenoase cu mediul etc.

Posibilități de colaborare similară cu toate cele patru universități timișorene

„Astfel de parteneriate, pe care le dorim a fi cât mai naturale, pragmatice și durabile, pot fi dezvoltate cu fiecare dintre cele patru universități timișorene, în vederea unei mai eficiente adecvări a bagajului de cunoștințe teoretice acumulate de studenți în perioada de formare la exigențele reale ale pieței. Le putem facilita în acest fel tinerilor absolvenți inclusiv o serie de posibilități viitoare de angajare. Pentru diversificarea colaborărilor de acest gen, membrii clusterului sunt invitați să vină cu sugestii de parteneriate cu facultăți din cadrul tuturor universităților timișorene”, precizează Vlad STANCIU, director executiv ROSENC și APP.