PROCESARE TEXT/IMAGINE – CUM ÎŢI ALEGI SPECIALISTUL DE CARE AI NEVOIE?

Specializarea „tehnician operator procesare text/imagine” a domeniului „tehnici poligrafice”, din cadrul Colegiului Tehnic Electrotimiş,  are succes şi căutare în rândul absolvenţilor de clasa a VIII-a, ea având şi unicitate în cadrul ofertei educaţionale din judeţul Timiş şi din regiunea Banat.

Din partea mediului de afaceri din Timişoara există solicitări pentru continuarea şcolarizării elevilor pe această calificare, inclusiv pentru viitoarea inserţie socio-profesională a absolvenţilor pe piaţa muncii.

În momentul actual, există riscul ca această clasă să nu poată avea continuitate, din cauza lipsei de profesori calificaţi. Acest lucru este o consecinţă a faptului că  în Centralizatorul disciplinelor tehnologice din 2015, al Ministerului Învăţământului, pentru profesorii cu studii absolvite cu diplomă la insituţii de învăţământ superior,  apare doar „tehnici poligrafice” ca specializare a cadrelor didactice care pot preda la clasă.

Deoarece profesorilor – ingineri care au predat la aceste clase li se impune absolvirea unui masterat în domeniul tehnici poligrafice, pentru a putea fi retribuiţi ca profesori calificaţi, iar acest masterat există doar în cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, conducerea Colegiului Electrotimiş se vede nevoită să colaboreze cu ingineri – cadre didactice asociate din tipografiile partenere.

Drept urmare, conducerea colegiului solicită Ministerului Învăţământului extinderea în centralozator a rubricii „Studii absolvite” cu specializările din domeniul informatic pentru domeniul tehnici poligrafice, având în vedere faptul că 11 din cele 13 competenţe specifice din standardele de Pregătire Profesională şi conţinuturile aferente din domeniu sunt echivalente cu cele din domeniul informatic.

Membrii Clusterului APP susţin demersurile iniţiate de către conducerea colegiului, implicându-se inclusiv în acţiunile de promovare a tuturor  claselor şcolarizate în cadrul instituţiei de învăţământ. Astfel, pimul  pas în această direcţie va fi redactarea unui memoriu semnat de către Clusterul APP, către Ministerul Învăţământului, prin care solicităm extinderea centralizatorului, cu argumentele de rigoare (necesitatea şi unicitatea acestei calificări în regiunea Banat).

 

Sursa: Luiza Apetrei, APP Cluster